از فرم تماس این صفحه میتوانید برای موارد زیر استفاده نمایید.

آدرس مجموعه

خراسان رضوی ، مشهد
بین چهارراه راهنمایی و میدان راهنمایی
بلوارسازمان آب،ابتدای صادقی 13 (اسفندیانی)

پشتیبانی سایت

جهت تماس برروی شماره تلفن کلیک کنید.

ساعت کاری

شنبه تا پنج شنبه 8 الی 23

جمعه ها 10 الی 22

دفاتر طراحی و چاپ ایما

چاپ دیجیتال

خراسان رضوی ، مشهد
بلوارسازمان آب،ابتدای صادقی 13 (اسفندیانی)

خراسان رضوی ، مشهد
خیابان راهنمایی ، حدفاصل چهارراه راهنمایی وراهنمایی 24

خراسان رضوی ، مشهد
خیابان راهنمایی ، حدفاصل چهارراه راهنمایی وراهنمایی 24

چاپ دیجیتال

خراسان رضوی ، مشهد
حدفاصل راهنمایی 24 و 26
جنب دانشکده علوم

فرم تماس

آدرس ما برروی نقشه

map